§ 10 TONTTIJAON MUUTOS/MILJA KOLMONEN JA LASSE HALTTUNEN/KORTTELIN 2018 TONTIT 7 JA 8/186-20-2018-2, 186-401-1-2719-M501

Lataa 

JARDno-2017-500

Päätöspäivämäärä

21.6.2017

Päätöksen tekijä

Kaupungingeodeetti

Päätöksen perustelut

Toimivalta perustuu Kaupunkikehityksen toimintasääntöön, jonka mukaan kaupungingeodeetti päättää erillisen tonttijaon laatimisesta ja hyväksymisestä.

Päätös

 

Päätän:

- hyväksyä edellä selostetun liitteenä olevan korttelin 2018 tonttien 7 ja 8  tonttijaon muutoksen (Tjm 21/2017) ja

- määrätä maankäyttö- ja rakennuslain 202 §:n nojalla päätöksen tulemaan  voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman sekä

- tiedottaa tonttijaon muutoksen hyväksymisestä siten kuin kunnalliset ilmoitukset kunnassa julkaistaan

Allekirjoitus

Ari Piirainen

Organisaatiotieto

Järvenpää