§ 27 TONTTIJAON MUUTOS/KIINT. OY JÄRVENPÄÄN AHERTAJANKATU 24/KORTTELIN 1104 TONTIT 25 JA 26/186-11-1104-16, 1104-23, 1104-23-M501 JA M502

Lataa 

JARDno-2017-484

Päätöspäivämäärä

30.8.2017

Päätöksen tekijä

Kaupungingeodeetti

Päätöksen perustelut

Toimivalta perustuu Kaupunkikehityksen toimintasääntöön, jonka mukaan kaupungingeodeetti päättää erillisen tonttijaon laatimisesta ja hyväksymisestä.

 

Päätös

Päätän:

- hyväksyä edellä selostetun liitteenä olevan korttelin 1104 tonttien 25 ja 26  tonttijaon muutoksen (Tjm 15/2017) ja

- määrätä maankäyttö- ja rakennuslain 202 §:n nojalla päätöksen tulemaan  voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman sekä

- tiedottaa tonttijaon muutoksen hyväksymisestä siten kuin kunnalliset ilmoitukset kunnassa julkaistaan

 

Allekirjoitus

kaupungingeodeetti Ari Piirainen

Organisaatiotieto

Järvenpää