§ 7 TONTTIJAON MUUTOS/JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI/KORTTELIN 762 TONTIT 4-7/186-7-762-3, 186-401-1-2464

JARDno-2017-270

Päätöspäivämäärä

5.6.2017

Päätöksen tekijä

Kaupungingeodeetti

Päätöksen perustelut

 

Toimivalta perustuu Kaupunkikehityksen toimintasääntöön, jonka mukaan kaupungingeodeetti päättää erillisen tonttijaon laatimisesta ja hyväksymisestä.

Päätös

 

Päätän:

 

- hyväksyä edellä selostetun liitteenä olevan korttelin 762 tonttien 4-7  tonttijaon muutoksen (Tjm 17/2017) ja

- määrätä maankäyttö- ja rakennuslain 202 §:n nojalla päätöksen tulemaan  voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman sekä

- tiedottaa tonttijaon muutoksen hyväksymisestä siten kuin kunnalliset ilmoitukset kunnassa julkaista

Allekirjoitus

Ari Piirainen, kaupungingeodeetti

Organisaatiotieto

Järvenpää