§ 21 TONTTIJAON MUUTOS/JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI/KORTTELIN 119 TONTIT 12 JA 13/186-401-1-25, 1-42, 1-9901-0

Lataa 

JARDno-2017-812

Päätöspäivämäärä

24.8.2017

Päätöksen tekijä

Kaupungingeodeetti

Päätöksen perustelut

Toimivalta perustuu Kaupunkikehityksen toimintasääntöön, jonka mukaan kaupungingeodeetti päättää erillisen tonttijaon laatimisesta ja hyväksymisestä.

 

Päätös

 

Päätän:

 

- hyväksyä edellä selostetun liitteenä olevan korttelin 119 tonttien 12 ja 13  tonttijaon muutoksen (Tjm 27/2017) ja

 

- määrätä maankäyttö- ja rakennuslain 202 §:n nojalla päätöksen tulemaan  voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman sekä

 

- tiedottaa tonttijaon muutoksen hyväksymisestä siten kuin kunnalliset ilmoitukset kunnassa julkaistaan

 

Allekirjoitus

kaupungingeodeetti Ari Piirainen

Organisaatiotieto

Järvenpää