§ 13 TONTTIJAON MUUTOS/JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI/KORTTELIN 607 TONTTI 18

JARDno-2017-346

Päätöspäivämäärä

21.6.2017

Päätöksen tekijä

Kaupungingeodeetti

Päätöksen perustelut

 

Toimivalta perustuu Kaupunkikehityksen toimintasääntöön, jonka mukaan kaupungingeodeetti päättää erillisen tonttijaon laatimisesta ja hyväksymisestä.

Päätös

 

Päätän:

 

- hyväksyä edellä selostetun liitteenä olevan korttelin 607 tontin 18  tonttijaon muutoksen (Tjm 20/2017) ja

- määrätä maankäyttö- ja rakennuslain 202 §:n nojalla päätöksen tulemaan  voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman sekä

- tiedottaa tonttijaon muutoksen hyväksymisestä siten kuin kunnalliset ilmoitukset kunnassa julkaistaan

Allekirjoitus

Ari Piirainen

Organisaatiotieto

Järvenpää