§ 9 TONTTIJAON MUUTOS/JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI/KORTTELIN 638 TONTIT 16, 17/186-6-638-5, 6 JA 8

JARDno-2017-307

Päätöspäivämäärä

21.6.2017

Päätöksen tekijä

Kaupungingeodeetti

Päätöksen perustelut

Toimivalta perustuu Kaupunkikehityksen toimintasääntöön, jonka mukaan kaupungingeodeetti päättää erillisen tonttijaon laatimisesta ja hyväksymisestä.

Päätös

 

Päätän:

- hyväksyä edellä selostetun liitteenä olevan korttelin 638 tonttien  16 ja 17  tonttijaon muutoksen (Tjm 18/2017) ja

- määrätä maankäyttö- ja rakennuslain 202 §:n nojalla päätöksen tulemaan  voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman sekä

- tiedottaa tonttijaon muutoksen hyväksymisestä siten kuin kunnalliset ilmoitukset kunnassa julkaistaan

Allekirjoitus

Ari Piirainen

Organisaatiotieto

Järvenpää