§ 26 TONTTIJAON MUUTOS/ANTTI JA TERHI VÄHÄMAA/KORTTELIN 927 TONTTI 16/186-9-927-2

Lataa 

JARDno-2017-472

Päätöspäivämäärä

30.8.2017

Päätöksen tekijä

Kaupungingeodeetti

Päätöksen perustelut

Toimivalta perustuu Kaupunkikehityksen toimintasääntöön, jonka mukaan kaupungingeodeetti päättää erillisen tonttijaon laatimisesta ja hyväksymisestä.

 

Päätös

Päätän:

- hyväksyä edellä selostetun liitteenä olevan korttelin 927 tontin 16  tonttijaon muutoksen (Tjm 22/2017) ja

- määrätä maankäyttö- ja rakennuslain 202 §:n nojalla päätöksen tulemaan  voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman sekä

- tiedottaa tonttijaon muutoksen hyväksymisestä siten kuin kunnalliset ilmoitukset kunnassa julkaistaan

Allekirjoitus

kaupungingeodeetti Ari Piirainen

Organisaatiotieto

Järvenpää