§ 7 Rakentamisvelvoiteajan jatkaminen tontilla 186-22-2219-7, Karhi 6

Lataa 

JARDno-2019-456

Päätöspäivämäärä

15.2.2019

Päätöksen tekijä

Kaupungingeodeetti

Päätöksen perustelut

Kaupunginvaltuusto 29.2.2016 § 11

Päätös

Päätän jatkaa tontin 186-22-2219-7 rakentamisvelvoiteaikaa yhdellä vuodella siten, että uudisrakennuksessa rakennustarkastusviranomainen voi suorittaa hyväksyttävän käyttöönottotarkastuksen 12.12.2020 mennessä.

Allekirjoitus

Juhana Hiironen, kaupungingeodeetti

Organisaatiotieto

Yhdyskuntasuunnittelu