§ 1 Päätöksen muuttaminen ostajan osalta määräalan myyminen kiinteistöstä 186-401-2-255

Lataa 

JARDno-2020-2888

Päätöspäivämäärä

8.1.2021

Päätöksen tekijä

Kaupungingeodeetti

Päätöksen perustelut

Järvenpään kaupungin hallintosääntö, liite 1 -Taloudellinen toimivalta

Henkilöstöjohtaja 19.2.2020 § 3

Päätös

Päätän, että Järvenpään kaupunki myy 450 m2 suuruisen määräalan kiinteistöstä 186-401-2-255 Korkia Tonttirahasto Ky:lle 69.750 euron kauppahinnalla kaupungingeodeetin 4.12.2020 § 45 päätöksen mukaisin ehdoin

Allekirjoitus

Maankäyttöjohtaja Juhana Hiironen

Organisaatiotieto

Yhdyskuntasuunnittelu