§ 84 Mittausjärjestelmän ylläpito

Lataa 

JARDno-2018-4105

Päätöspäivämäärä

30.11.2018

Päätöksen tekijä

Kaupungingeodeetti

Päätöksen perustelut

Toimivalta perustuu elinkeinojohtajan päätökseen 28.8.2017 § 2, Kaupunkikehityksen rahamääräiset ratkaisuvaltarajat.

Päätös

Päätän edellä esitetyin perustein, että Järvenpään kaupunki hankkii Geotrim Oy:ltä 29.11.2018 päivätyn tarjouksen mukaisen Trimble käyttäjän kalustopaketin hintaan 31 900 euroa (alv 0%).

 

Allekirjoitus

Kaupungingeodeetti Juhana Hiironen

Organisaatiotieto

Yhdyskuntasuunnittelu