§ 23 Mainoslaitteen vuokrasopimuksen jatkaminen katualueella 186-7-9901-0

Lataa 

JARDno-2020-1811

Päätöspäivämäärä

4.8.2020

Päätöksen tekijä

Kaupungingeodeetti

Päätöksen perustelut

Vuokrasopimus on päättynyt 30.6.2018. Kaupiunkikehityslautakunta on 18.6.2013 §40 kaupungingeodeetin päätöksellä päättänyt vuokra-ajan jatkamisesta viidellä vuodella kaupungin ja Neste Markkinointi Oy:n välillä. Vuosivuokraksi päätettiin 562€. Vuosivuokra päivitetään tässä yhteydessä elinkustannusindeksin pisteluvulla vastaamaan nykyhetkeä. Elinkustannusindenksin pisteluku toukokuussa 2013 oli 1892 ja toukokuussa 2018 1946.

1946 / 1892 x 562 = 578 €

Päätös

Päätän jatkaa Järvenpään kaupungin ja Neste Oyj:n välistä 23.9.1993 allekirjoitettua mainoslaitteiden vuokrasopimusta Pajalantien katualueella 186-7-9901-0. Vuokrasopimusta jatketaan viideksi vuodeksi takautuvasti (1.7.2018-30.6.2023) 578 euron vuosivuokralla ja muutoin entisin ehdoin.

Allekirjoitus

Kaupungingeodeetti

Organisaatiotieto

Yhdyskuntasuunnittelu