§ 54 Määräalojen ostaminen kiinteistöistä 186-401-1-385 Sahankaaren katualue ja 186-871-1-5 LP-alue

Lataa 

JARDno-2019-2992

Päätöspäivämäärä

25.9.2019

Päätöksen tekijä

Kaupungingeodeetti

Päätöksen perustelut

Järvenpään kaupunginhallintosääntö, liite 1 - Taloudellinen toimivalta

Päätös

Päätän, että Järvenpään kaupunki ostaa 78 m2 suuruisen määräalan kiinteistöstä 186-871-1-5 ja 3492 m2 suuruisen määräalan kiinteistöstä 186-401-1-385 Väylävirastolta 12.886,90 euron kauppahinnalla liitteenä olevan kauppakirjan mukaisin ehdoin.

Allekirjoitus

Kaupungingeodeetti Juhana Hiironen

Organisaatiotieto

Yhdyskuntasuunnittelu