§ 13 Määräalan vuokraaminen kiinteistöstä 186-403-1-331 matkaviestintukiasemalle

Lataa 

JARDno-2020-1024

Päätöspäivämäärä

22.4.2020

Päätöksen tekijä

Kaupungingeodeetti

Päätöksen perustelut

Järvenpään kaupunkikehityksen toimintasääntö

Henkilöstöjohtaja 19.2.2020 § 3

Päätös

Päätän, että Järvenpään kaupunki vuokraa noin 100 m2 suuruisen määräalan kiinteistöstä 186-403-1-331 DNA Oyj:lle 1322 euron vuosivuokralla liitteenä olevan vuokrasopimuksen mukaisin ehdoin

Allekirjoitus

Kaupungingeodeetti Juhana Hiironen

Organisaatiotieto

Yhdyskuntasuunnittelu