§ 3 Määräalan vuokraaminen kiinteistöltä 186-403-1-360 matkaviestintukiasemalle

Lataa 

JARDno-2023-2051

Päätöspäivämäärä

24.1.2024

Päätöksen tekijä

Kaupungingeodeetti

Päätöksen peruste

Järvenpään kaupungin hallintosääntö, liite 1 -Taloudellinen toimivalta Henkilöstöjohtaja 19.2.2020 § 3

Kuvaus

Digita Oy on pyytänyt Järvenpään kaupunkia vuokraamaan liitteenä olevan alueen matkaviestitukiaseman sijoituspaikaksi. Tukiaseman korkeudet sovitaan tapauskohtaisesti. Vuokra-alueen pinta-ala on n.150 m2. Tukiaseman tarkoituksena on tuottaa matkaviestinpalveluita Järvenpään kaupungin alueelle. Tukiasemalle soveltuvaa sijoituspaikkaa on etsitty yhteistyössä kaupunkitekniikan suunnittelun sekä asema- ja yleiskaavoituksen kanssa. Nyt kyseessä olevan alue on todettu sopivaksi huomioiden olemassa oleva asutus ja tuleva kaavoitus. Järvenpään kaupunginhallitus on linjannut 18.6.2012 § 154 periaatteet kaupungin omistamien vähäisten maa- ja vesialueiden vuokraamisesta ja luovuttamisesta tilapäiskäyttöön. Sopimuksen vuokrat lasketaan tapauskohtaisesti kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti.

Päätös

Päätän, että Järvenpään kaupunki vuokraa määräalan kiinteistöstä 186-403-1-360 Digita Oy:lle Järvenpään kaupunginhallituksen linjaamien periaatteiden mukaisesti (18.6.2012 § 154) liitteenä olevan vuokrasopimuksen mukaisin ehdoin.

Allekirjoitus

Maankäyttöjohtaja Juhana Hiironen

Organisaatiotieto

Yhdyskuntasuunnittelu