§ 16 Määräalan ostaminen kiinteistöstä 186-401-1-1519 Pohjatuulenpuisto Mikonkorpi

Lataa 

JARDno-2019-901

Päätöspäivämäärä

21.3.2019

Päätöksen tekijä

Kaupungingeodeetti

Päätöksen perustelut

Järvenpään kaupungin kaupunkikehityksen toimintasääntö

Päätös

Päätän, että Järvenpään kaupunki ostaa 3760 m2 suuruisen määräalan kiinteistöstä 186-401-1-1519 maanomistajalta 11.332 euron kauppahinnalla liitteenä olevan kauppakirjan mukaisin ehdoin.

Allekirjoitus

Kaupungingeodeetti Juhana Hiironen

Organisaatiotieto

Yhdyskuntasuunnittelu