§ 31 Määräalan ostaminen kiinteistöstä 186-401-1-2573 osoitteesta Mäyrätie 15

Lataa 

JARDno-2020-2150

Päätöspäivämäärä

15.9.2020

Päätöksen tekijä

Kaupungingeodeetti

Päätöksen perustelut

Järvenpään kaupungin hallintosääntö, liite 1 -Taloudellinen toimivalta

Henkilöstöjohtaja 19.2.2020 § 3

Päätös

Päätän, että Järvenpään kaupunki ostaa 11510 m2 suuruisen määräalan kiinteistöstä 186-401-1-2573 maanomistajilta 36.146 euron kauppahinnalla liitteenä olevan kauppakirjan mukaisin ehdoin.

Allekirjoitus

Maankäyttöjohtaja Juhana Hiironen

Organisaatiotieto

Yhdyskuntasuunnittelu