§ 19 Määräalan ostaminen kiinteistöstä 186-401-9-150 Lehmustie 2

Lataa 

JARDno-2020-1604

Päätöspäivämäärä

16.6.2020

Päätöksen tekijä

Kaupungingeodeetti

Päätöksen perustelut

Järvenpään kaupungin hallintosääntö, liite 1 -Taloudellinen toimivalta

Henkilöstöjohtaja 19.2.2020 § 3

Päätös

Päätän, että Järvenpään kaupunki ostaa 1290 m2 suuruisen määräalan kiinteistöstä 186-401-9-150 maanomistajalta 3.870 euron kauppahinnalla liitteenä olevan kauppakirjan mukaisin ehdoin

Allekirjoitus

Maankäyttöjohtaja Juhana Hiironen

Organisaatiotieto

Yhdyskuntasuunnittelu