§ 18 Määräalan ostaminen kiinteistöstä 186-401-9-147

Lataa 

JARDno-2020-1602

Päätöspäivämäärä

16.6.2020

Päätöksen tekijä

Kaupungingeodeetti

Päätöksen perustelut

Järvenpään kaupungin hallintosääntö, liite 1 -Taloudellinen toimivalta

Henkilöstöjohtaja 19.2.2020 § 3

Päätös

Päätän, että Järvenpään kaupunki ostaa 11510 m2 suuruisen määräalan kiinteistöstä 186-401-9-147 maanomistajalta 41.908 euron kauppahinnalla liitteenä olevan kauppakirjan mukaisin ehdoin

Allekirjoitus

Maankäyttöjohtaja Juhana Hiironen

Organisaatiotieto

Yhdyskuntasuunnittelu