§ 8 Maankäyttöinsinöörin viran täyttäminen

Lataa 

JARDno-2020-120

Päätöspäivämäärä

24.2.2020

Päätöksen tekijä

Kaupungingeodeetti

Päätöksen perustelut

Julkaistun hakuilmoituksen pohjalta viran kelpoisuusehdoksi määritettiin soveltuva korkeakoulututkinto. Eduksi katsottiin kokemus kiinteistökaupoista, kunnallisesta päätöksenteosta ja/tai kiinteistönmuodostustehtävistä. Tehtävä edellyttää hyvää perehtyneisyyttä aihealueen lainsäädäntöön, maanhankintaan ja -luovutukseen sekä kiinteistönmuodostukseen ja maankäytönsuunnitteluun.

Hakemusten, haastattelujen ja ansiovertailun sekä perustuslain 125 § mukaisten yleisten nimitysperusteiden eli taidon, kyvyn ja koetellun kansalaiskunnon kokonaisarvioinnin nojalla soveltuvin ja sopivin Järvenpään kaupungin maankäyttöinsinöörin virkaan on maanmittausinsinööri (AMK) (Henkilötiedot poistettu).

Hakijoita verrattiin toisiinsa hakuilmoituksessa esitettyjä valintakriteereitä käyttäen. Tehtävä edellytti hyviä yhteistyö- ja neuvottelutaitoja sekä aihealueen lainsäädännön tuntemusta. Lisäksi tehtävässä edellytettiin maanhankintaan ja -luovutukseen sekä kiinteistönmuodostukseen ja maankäytönsuunnitteluun liittyvää osaamista. Osaaminen kuntasektorin paikkatieto-ohjelmistojen sekä kokemus kiinteistökaupoista, kunnallisesta päätöksenteosta ja/tai kiinteistönmuodostustehtävistä katsottiin eduksi. Erityistä painoarvoa annettiin sekä itseään että työympäristöä kehittävälle työotteelle ja positiiviselle ja ratkaisukeskeiselle asenteelle.

Valintaryhmä oli yksimielisesti sitä mieltä, että, työhakemuksissa ja niiden liitteissä esitettyjen tietojen, sekä haastattelussa saadun kuvan perusteella, (Henkilötiedot poistettu) täyttää viran kelpoisuusehdot ja on sopivin valinta hoitamaan maankäyttöinsinöörin virkaa.

Päätös

Päätän valita maanmittausinsinööri (AMK) (Henkilötiedot poistettu) Järvenpään kaupungin maankäyttöinsinöörin virkaan. Ensimmäiselle varasijalle valitaan maanmittaustekniikan insinööri (Henkilötiedot poistettu) ja toiselle varasijalle maanmittaustekniikan insinööri (Henkilötiedot poistettu).

Virkaan ottaminen on ehdollinen, kunnes valittu esittää terveydentilastaan luotettavan selvityksen. Virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Työehdot määräytyvät TS mukaan ja ne tarkennetaan virkamääräyksessä. 

Allekirjoitus

Juhana Hiironen, vs.kaavoitusjohtaja

Organisaatiotieto

HR-palvelut