§ 79 Kioskipaikkojen vuokrasopimusten uusiminen

Lataa 

JARDno-2019-3534

Päätöspäivämäärä

2.12.2019

Päätöksen tekijä

Kaupungingeodeetti

Päätöksen perustelut

Järvenpään kaupungin kaupunkikehityksen toimintasääntö

Päätös

Päätän, että Järvenpään kaupunki vuokraa asemakaavan mukaisia kioskipaikkoja 1.1.2020 - 31.12.2029 väliseksi ajaksi keskustan alueelta 100 €/kk vuokralla ja keskustan ulkopuolelta 80 €/kk vuokralla liitteenä olevan vuokrasopimusluonnoksen mukaisin ehdoin.

Allekirjoitus

Kaupungingeodeetti Juhana Hiironen

Organisaatiotieto

Yhdyskuntasuunnittelu