§ 44 Kiinteistön 186-401-17-201 ostaminen Katajatie

Lataa 

JARDno-2020-2813

Päätöspäivämäärä

23.11.2020

Päätöksen tekijä

Kaupungingeodeetti

Päätöksen perustelut

Järvenpään kaupungin hallintosääntö, liite 1 -Taloudellinen toimivalta

Henkilöstöjohtaja 19.2.2020 § 3

Päätös

Päätän, että Järvenpään kaupunki ostaa kiinteistön 186-401-17-201 maanomistajalta 72.592 euron kauppahinnalla liitteenä olevan kauppakirjan mukaisin ehdoin

Allekirjoitus

Maankäyttöjohtaja Juhana Hiironen

Organisaatiotieto

Yhdyskuntasuunnittelu