§ 38 Kiinteistön 186-401-1-2756 ostaminen Mäyrätie

Lataa 

JARDno-2020-2616

Päätöspäivämäärä

29.10.2020

Päätöksen tekijä

Kaupungingeodeetti

Päätöksen perustelut

Järvenpään kaupungin hallintosääntö, Liite 1 - Taloudellinen toimivalta

Henkilöstöjohtaja 19.2.2020 § 3

Päätös

Päätän, että Järvenpään kaupunki ostaa kiinteistön 186-401-1-2756 maanomistajalta 24.346 euron kauppahinnalla liitteenä olevan kauppakirjan mukaisin ehdoin.

Allekirjoitus

Maankäyttöjohtaja Juhana Hiironen

Organisaatiotieto

Yhdyskuntasuunnittelu