§ 4 Kiinteistön 186-401-1-1080 ostaminen, Mäyrätie

Lataa 

JARDno-2024-109

Päätöspäivämäärä

31.1.2024

Päätöksen tekijä

Kaupungingeodeetti

Päätöksen peruste

Järvenpään kaupungin hallintosääntö, liite 1 - Taloudellinen toimivalta. Asemakaavan toteutukseen liittyvien rakentamattomien tonttien ja rakennuspaikkojen sekä maa- ja vesialueiden ja niihin liittyvien rakennusten ja rakenteiden myynnistä, ostosta ja vuokraamisesta päättää kaupungingeodeetti silloin, kun kauppahinta on alle 100.000 €.

Henkilöstöjohtaja 19.2.2020 § 3

Kuvaus

Järvenpään kaupungin maapoliittisena periaatteena on ollut laatia ensimmäinen asemakaava kaupungin omistamalle maalle. Tämän periaatteen ja suunnitelmallisen maanhankinnan turvin kaupunki on voinut ohjata kaupungin kasvua edullisimpaan suuntaan ja pitää kurissa mm. infrastruktuurin rakentamiskustannuksia. Yhdyskuntasuunnittelua ja rakentamista varten riittävänä maareservinä pidetään vähintään viiden vuoden kaavoitustarpeita vastaavaa maa-aluetta. Maanhankinnan on siis oltava etupainotteista.

 

Kiinteistön 186-401-1-1080 omistajan kanssa on neuvoteltu kiinteistön ostamisesta kaupungille. Ostotarjouksen kohde on liitteessä 1 osoitettu 3988 m2 suuruinen kiinteistö. Kohde on Järvenpään yleiskaava 2040:ssa osoitettu työpaikkatoimintojen alueeksi (TP) ja harvaan asutuksi pientaloalueeksi (AP-h).

 

Ostohinnaksi on neuvoteltu TP-alueella 3,25 €/m2 ja AP-h-alueella 3,35 €/m2. Hinta noudattaa kaupungin linjaa verrattuna toteutuneisiin raakamaakauppoihin huomioiden alueen sijainti ja yleiskaavan mukainen käyttötarkoitus. Maapohjan kauppahinta on TP-alueelta 3471 m2 x 3,25 € = 11 281 € ja AP-h-alueelta 602 m2 x 3,35 € = 2017 €. Kokonaisuudessaan maapohjan kauppahinnaksi muodostuu 13 298 €. Alueelle teetetyn puustoarvion perusteella Järvenpään kaupunki korvaa lisäksi puustosta 1665 €. Kokonaisuudessaan kauppahinnaksi muodostuu 14 963 €.

Päätös

Päätän,​ että Järvenpään kaupunki ostaa kiinteistön 186-401-1-1080 omistajilta 14 963 euron kauppahinnalla liitteenä olevan kauppakirjaluonnoksen mukaisin ehdoin.

Allekirjoitus

Maankäyttöjohtaja Juhana Hiironen

Organisaatiotieto

Yhdyskuntasuunnittelu