§ 4 Kiinteistöinsinöörin määräys tonttijaon laatijasta

Lataa 

JARDno-2020-147

Päätöspäivämäärä

24.1.2020

Päätöksen tekijä

Kaupungingeodeetti

Päätöksen perustelut

Toimivalta perustuu Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 37 § ja kaupunkikehityslautakunnan 19.12.2019 kokouksessa §94 hyväksymään kaupunkikehityksen palvelualueen organisaatiorakenteeseen ja viranhaltioiden päätösvaltaan, jonka mukaan maanmittausinsinööri päättää erillisen tonttijaon laatimisesta ja hyväksymisestä. 

Päätös

Kunnan kiinteistöinsinöörinä määrään tonttijaon laatijaksi maankäyttö- ja karttapalveluissa maanmittausinsinöörin virkaa hoitavan henkilön 1.2.2020 alkaen.

Allekirjoitus

Kiinteistöinsinööri Juhana Hiironen

Organisaatiotieto

Yhdyskuntasuunnittelu