§ 15 Kiinteistöarvioiden hankinta

Lataa 

JARDno-2020-958

Päätöspäivämäärä

29.5.2020

Päätöksen tekijä

Kaupungingeodeetti

Päätöksen perustelut

Toimivalta perustuu kaupunkikehityslautakunnan toimivallan delegointiin (Kaupunkikehitys lautakunta 11.4.2019 § 32).

Päätös

Päätän, että Järvenpään sopimuskumppaniksi valitaan seuraavat toimittajat:

1. FinCap Kiinteistövarainhoito Oy 

2. Realia Management Oy

3. Catella Property Oy

Kaupunki ei sitoudu mihinkään kiinteisiin hankintamääriin sopimuskauden aikana. 

Sopimus allekirjoitetaan vasta, kun tämä hankintapäätös on saanut lainvoiman ja, kun tarjoajilla on esittää henkilöstöä koskevat tiedot ja tiedot täyttävät tarjouspyynnössä vaaditut kriteerit. Sopimus sitoo kaupunkia vasta, kun molemmat osapuolet ovat sen allekirjoittaneet.

Optioiden käytöstä tehdään erillinen päätös ennen voimassaolevan sopimuskauden päättymistä. Optiokautena sopimus jatkuu samoin ehdoin.

Allekirjoitus

Juhana Hiironen, kaupungingeodeetti

Organisaatiotieto

Yhdyskuntasuunnittelu