§ 8 Katualueen korvaamista koskevan maankäyttö- ja rakennuslain mukaisen sopimuksen hyväksyminen kiinteistölle 186-401-5-89

JARDno-2017-733

Päätöspäivämäärä

13.6.2017

Päätöksen tekijä

Kaupungingeodeetti

Päätöksen perustelut

Toimivalta perustuu Kaupunkikehityksen toimintasääntöön, jonka mukaan kaupungingeodeetti päättää maankäyttö- ja rakennuslain 104 ja 108 §:n mukaisista sopimuksista.

Päätös

Päätän hyväksyä liitteenä olevan kiinteistöä 186-401-5-89 koskevan MRL:n mukaisen korvaus- ja haltuunottosopimuksen.

Allekirjoitus

Ari Piirainen, kaupungingeodeetti

Organisaatiotieto

Järvenpää