§ 17 Katualueen korvaamista koskevan maankäyttö- ja rakennuslain mukaisen sopimuksen hyväksyminen kiinteistöille 186-401-5-102 ja 186-401-5-103

Lataa 

JARDno-2017-888

Päätöspäivämäärä

3.7.2017

Päätöksen tekijä

Kaupungingeodeetti

Päätöksen perustelut

Toimivalta perustuu Kaupunkikehityksen toimintasääntöön, jonka mukaan kaupungingeodeetti päättää maankäyttö- ja rakennuslain 104 ja 108 §:n mukaisista sopimuksista.

Päätös

Päätän hyväksyä liitteenä olevan kiinteistöjä 186-401-5-102 ja 186-401-5-103 koskevan MRL:n mukaisen korvaus- ja haltuunottosopimuksen.

Allekirjoitus

Tarja Kariniemi, vt. kaupungingeodeetti

Organisaatiotieto

Järvenpää