§ 9 Järvenpään kaupungin osallistuminen laserkeilauksen ja monikamerailmakuvauksen yhteishankintaan

Lataa 

JARDno-2019-578

Päätöspäivämäärä

20.2.2019

Päätöksen tekijä

Kaupungingeodeetti

Päätöksen perustelut

Toimivalta perustuu Kaupunkikehityslautakunnan päätökseen 13.12.2018 § 108, organisaatiorakenne ja toimivallan edelleen siirtäminen.

Päätös

Päätän, että Järvenpään kaupunki osallistuu edellä esiteltyyn yhteishankkeeseen ja vastaa kustannuksista omalta osaltaan.

Allekirjoitus

Kaupungingeodeetti Juhana Hiironen

Organisaatiotieto

Yhdyskuntasuunnittelu