§ 33 Erillinen tonttijako/Korttelin 2190 tontit 2 ja 3/Järvenpään kaupunki/186-402-5-71, 5-72

Lataa 

JARDno-2017-811

Päätöspäivämäärä

13.9.2017

Päätöksen tekijä

Kaupungingeodeetti

Päätöksen perustelut

Toimivalta perustuu Kaupunkikehityksen toimintasääntöön, jonka mukaan kaupungingeodeetti päättää erillisen tonttijaon laatimisesta ja hyväksymisestä.

 

Päätös

Päätän:

- hyväksyä edellä selostetun liitteenä olevan korttelin 2190 tonttien 2 ja 3  tonttijaon (Tj 32/2017) ja

- määrätä maankäyttö- ja rakennuslain 202 §:n nojalla päätöksen tulemaan  voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman sekä

- tiedottaa tonttijaon muutoksen hyväksymisestä siten kuin kunnalliset ilmoitukset kunnassa julkaistaa

Allekirjoitus

kaupungingeodeetti Ari Piirainen

Organisaatiotieto

Järvenpää