§ 43 Erillinen tonttijako/Kortteli 311 tontit 4 ja 5/As Oy Järvenpään Vihtakatu 17/186-401-2-136

Lataa 

JARDno-2017-1432

Päätöspäivämäärä

28.9.2017

Päätöksen tekijä

Kaupungingeodeetti

Päätöksen perustelut

Toimivalta perustuu Kaupunkikehityksen toimintasääntöön, jonka mukaan kaupungingeodeetti päättää erillisen tonttijaon laatimisesta ja hyväksymisestä.

 

Päätös

Päätän:

- hyväksyä edellä selostetun liitteenä olevan korttelin 311 tonttien 4 ja 5  tonttijaon (Tj 38/2017) ja

- määrätä maankäyttö- ja rakennuslain 202 §:n nojalla päätöksen tulemaan  voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman sekä

- tiedottaa tonttijaon muutoksen hyväksymisestä siten kuin kunnalliset ilmoitukset kunnassa julkaistaan

 

Allekirjoitus

kaupungingoedeetti Ari Piirainen

Organisaatiotieto

Järvenpää