§ 5 Asiantuntijalausunnon tilaaminen

Lataa 

JARDno-2019-25

Päätöspäivämäärä

30.1.2019

Päätöksen tekijä

Kaupungingeodeetti

Päätöksen perustelut

Toimivalta perustuu elinkeinojohtajan päätökseen 29.8.2017 § 2.

Päätös

Päätän edellä esitetyin perustein, että selvitys "Tuusulanjärven ravinnekuormituksen vähentämistoimenpiteiden toteuttaminen maankäytön ja kiinteistörakenteen näkökulmasta" tilataan Maanmittauslaitokselta.

Sopimuksen sitovuus syntyy vasta, kun kaikki osapuolet ovat sopimusasiakirjan allekirjoittaneet. Sopimus allekirjoitetaan vasta, kun tämä hankintapäätös on saanut lainvoiman.

Allekirjoitus

Kaupungingeodeetti Juhana Hiironen

Organisaatiotieto

Järvenpää