§ 16 Aineiston irrotustyökalu / Esri Finland Oy

Lataa 

JARDno-2020-1399

Päätöspäivämäärä

3.6.2020

Päätöksen tekijä

Kaupungingeodeetti

Päätöksen perustelut

Toimivalta perustuu kaupunkikehityslautakunnan päätökseen 19.12.2019 § 94 kaupunkikehityksen palvelualueen organisaatiorakenne ja viranhaltijoiden päätösvalta.

Päätös

Edellä esitetyin perustein päätän, että Järvenpään kaupunki tilaa Esri Finland Oy:ltä aineistonirrotustyökalun hintaan 30 000 euroa (alv 0%). Kustannus osoitetaan paikkatietojärjestelmän kehittämiseen varatulle investointikohteelle 18670620. Ensimmäisen vuoden jälkeen tulevat ylläpitopalvelun kustannukset maksetaan käyttötalouden puolelta.

Allekirjoitus

Kaupungingeodeetti Juhana Hiironen

Organisaatiotieto

Yhdyskuntasuunnittelu