§ 1 Opaskartta-aineiston käyttöoikeus/ Tuusula-Kerava-Järvenpää opaskartta

Lataa 

JARDno-2020-2829

Päätöspäivämäärä

2.12.2020

Päätöksen tekijä

Kartastoinsinööri

Päätöksen perustelut

Kaupunkikehityslautakunta 19.12.2019 § 94 Kaupunkikehityksen palvelualueen organisaatiorakenne ja viranhaltijoiden päätösvalta.

Päätös

Päätän myöntää Tuusulan kunnalle luvan käyttää Järvenpään opaskartta-aineistoa seuraavilla ehdoilla:
Käyttölupa koskee vuonna 2021 tuotettavaa yhdistelmäkarttaa/painosta. Mahdollisiin kartan sisältöä koskeviin muutoksiin on saatava Maankäyttö- ja karttapalveluiden lupa.
Painetussa kartassa tulee olla muiden tekijänoikeutta osoittavien merkintöjen ohella ©Järvenpään kaupunki.
Tuusulan kunnalle ja Keravan kaupungille myönnetään samalla lupa käyttää digitaalista yhdistelmäkarttaa viranomaiskäytössä. Käyttöoikeuden korvauksena Järvenpään kaupunki saa vastaavat oikeudet.
Luvan saaja toimittaa yhteensä 180 kpl valmiita opaskarttoja Järvenpään kaupungille, 30 kpl suorana ja  150 kpl taitettuna.

Allekirjoitus

Kartastoinsinööri Markkanen Tuomo

Organisaatiotieto

Yhdyskuntasuunnittelu