§ 4 Perusopetuksen lehtorin (oppilaanohjaus) viran täyttäminen

Lataa 

JARDno-2020-444

Päätöspäivämäärä

24.4.2020

Päätöksen tekijä

Kartanon koulun rehtori

Päätöksen perustelut

Julkaistun hakuilmoituksen pohjalta viran kelpoisuusehdoksi määritettiin ylempi korkeakoulututkinto sekä perusopetuksen oppilaanohjauksen kelpoisuus,opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen nro 986/1998 mukaisesti. Eduksi katsottiin kokemus perusopetuksen oppilaanohjauksesta ja oppilaslähtöisestä työskentelyotteesta. Lisäksi koulutusmahdollisuuksien monipuolinen tunteminen ja taitoa toimia koulun ulkopuolisten verkostojen kanssa sekä kiinnostuksen osallistua yhteisölliseen oppilashuoltotyöhön katsottiin eduksi. 

Hakemusten, haastattelujen ja ansiovertailun sekä perustuslain 125 § mukaisten yleisten nimitysperusteiden eli taidon, kyvyn ja koetellun kansalaiskunnon kokonaisarvioinnin nojalla soveltuvin ja sopivin Järvenpään kaupungin perusopetuksen lehtorin (oppilaanohjaus) virkaan on kasvatustieteen maisteri (Henkilötiedot poistettu). (Henkilötiedot poistettu) on lisäksi työkokemuksensa ja osaamisensa sekä henkilökohtaisten ominaisuuksiensa perusteella kyvykkäin hoitamaan avoinna olevaa virkaa. Hänellä on kokemus ohjaamisesta, oppilashuoltotyöstä sekä opiskelijoiden yksilöllisestä kohtaamisesta. Lisäksi erityispedagogiikan sivuaineopinnot.

 

Päätös

Päätän valita kasvatustieteen maisteri (Henkilötiedot poistettu) Järvenpään kaupungin perusopetuksen lehtorin (oppilaanohjaus) virkaan 1.8.2020 alkaen. Varalle valitaan 

kasvatustieteen maisteri (Henkilötiedot poistettu).

Virkaan ottaminen on ehdollinen, kunnes valittu esittää terveydentilastaan luotettavan selvityksen. Virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Työehdot määräytyvät OVTES mukaan ja ne tarkennetaan virkamääräyksessä. 

Allekirjoitus

Helinä Perttu, rehtori

Organisaatiotieto

HR-palvelut