§ 1 Perusopetuksen lehtorin (matematiikka) viran täyttäminen / *********

Lataa 

JARDno-2020-177

Päätöspäivämäärä

4.3.2020

Päätöksen tekijä

Kartanon koulun rehtori

Päätöksen perustelut

Julkaistun hakuilmoituksen pohjalta viran kelpoisuusehdoksi määritettiin perusopetuksen aineenopettajan (matematiikka) kelpoisuus, eduksi katsottiin hyvät tvt-taidot sekä ohjelmoinnin opettamisen osaaminen.

Hakemusten, haastattelun ja ansiovertailun sekä perustuslain 125 § mukaisten yleisten nimitysperusteiden nojalla soveltuvin ja sopivin Kartanon koulun perusopetuksen lehtorin (matematiikka) virkaan on filosofian maisteri *********. Lisäksi työkokemuksensa ja osaamisensa sekä henkilökohtaisten ominaisuuksiensa perusteella hän on kyvykkäin hoitamaan avoinna olevaa virkaa. Valittu hakija osoitti haastattelussa omaavansa monipuoliset tvt-taidot, kokemusta ohjelmoinnin opettamisesta sekä digitutor-opettajan työstä. 

 

Päätös

Päätän valita FM ********* perusopetuksen lehtorin (matematiikka) virkaan 1.8.2020 alkaen.

Valinta on ehdollinen, kunnes virkaan valittu on toimittanut hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan viimeistään 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaannista. 

Palkkaus ja muut palvelussuhteen ehdot määräytyvät OVTES:n mukaan ja ne tarkennetaan viranhoitomääräyksessä. 

Allekirjoitus

Helinä Perttu, rehtori

Organisaatiotieto

Lasten ja nuorten / sivistyksen ja vapaa-ajan palvelualue