§ 5 Perusopetuksen lehtorin (matemaattiset aineet) viran täyttäminen

Lataa 

JARDno-2021-1317

Päätöspäivämäärä

1.6.2021

Päätöksen tekijä

Kartanon koulun rehtori

Päätöksen perustelut

Julkaistun hakuilmoituksen pohjalta viran kelpoisuusehdoksi määritettiin ylempi korkeakoulututkinto sekä perusopetuksen aineenopettajan kelpoisuus, eduksi katsottiin kokemus matematiikan, fysiikan ja kemian opettamisesta vuosiluokilla 7-9. Arvostimme aktiivista kehittämisotetta, hyviä tieto- ja viestintätekniikkataitoja sekä kykyä opettaa ohjelmointia.

Hakemusten, haastattelujen ja ansiovertailun sekä perustuslain 125 § mukaisten yleisten nimitysperusteiden eli taidon, kyvyn ja koetellun kansalaiskunnon kokonaisarvioinnin nojalla soveltuvin ja sopivin Järvenpään kaupungin perusopetuksen lehtorin (matemaattiset aineet) virkaan on FM henkilötiedot piilotettu.henkilötiedot piilotettu eduksi katsottiin kokemus yläkoulussa opettamisesta sekä pätevyys opettaa matematiikkaa, kemiaa ja fysiikkaa. Hänellä on myös taito opettaa ohjelmointia.

 

 

Päätös

Päätän valita FM henkilötiedot piilotettu Järvenpään kaupungin perusopetuksen lehtorin (matemaattiset aineet) virkaan 1.8.2021 alkaen. 

Virkaan ottaminen on ehdollinen, kunnes valittu esittää terveydentilastaan luotettavan selvityksen. Virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Työehdot määräytyvät OVTES mukaan ja ne tarkennetaan virkamääräyksessä. 

Allekirjoitus

rehtori Helinä Perttu

Organisaatiotieto

HR-palvelut