§ 5 Perusopetuksen lehtorin (historia ja yhteiskuntaoppi) viran täyttäminen / *********

Lataa 

JARDno-2019-1323

Päätöspäivämäärä

7.5.2019

Päätöksen tekijä

Kartanon koulun rehtori

Päätöksen perustelut

Julkaistun hakuilmoituksen pohjalta viran kelpoisuusehdoksi määritettiin perusopetuksen aineenopettajan (historia ja yhteiskuntaoppi) kelpoisuus, eduksi katsottiin hyvät vuorovaikutus- ja tiimitaidot.

Hakemusten, haastattelun ja ansiovertailun sekä perustuslain 125 § mukaisten yleisten nimitysperusteiden nojalla soveltuvin ja sopivin Kartanon koulun perusopetuksen lehtorin (historia ja yhteiskuntaoppi) virkaan on FM, HTM *********. Lisäksi työkokemuksensa ja osaamisensa sekä henkilökohtaisten ominaisuuksiensa perusteella hän on kyvykkäin hoitamaan avoinna olevaa virkaa.

 

Päätös

Päätän valita FM, HTM ********* perusopetuksen lehtorin (historia ja yhteiskuntaoppi) virkaan 1.8.2019 alkaen.

Valinta on ehdollinen, kunnes virkaan valittu on toimittanut hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan viimeistään 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaannista. 

Palkkaus ja muut palvelussuhteen ehdot määräytyvät OVTES:n mukaan ja ne tarkennetaan viranhoitomääräyksessä. 

Allekirjoitus

Helinä Perttu, rehtori

Organisaatiotieto

Lasten ja nuorten / sivistyksen ja vapaa-ajan palvelualue