§ 6 Luokanopettajan viran täyttäminen 

Lataa 

JARDno-2020-1018

Päätöspäivämäärä

11.5.2020

Päätöksen tekijä

Kartanon koulun rehtori

Päätöksen perustelut

Julkaistun hakuilmoituksen pohjalta viran kelpoisuusehdoksi määritettiin ylempi korkeakoulututkinto ja kelpoisuus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen nro 986/1998 mukaisesti. Eduksi katsottiin aiempi kokemus luokanopettajan työstä, digitaidot ja valmius tehdä moniammatillista yhteistyötä sekä kykyä opettaa liikuntaa.

Hakemusten, haastattelujen ja ansiovertailun sekä perustuslain 125 § mukaisten yleisten nimitysperusteiden eli taidon, kyvyn ja koetellun kansalaiskunnon kokonaisarvioinnin nojalla soveltuvin ja sopivin Järvenpään kaupungin luokanopettajan virkaan on kasvatustieteen maisteri(Henkilötiedot poistettu). (Henkilötiedot poistettu) on lisäksi työkokemuksensa ja osaamisensa sekä henkilökohtaisten ominaisuuksiensa perusteella kyvykkäin hoitamaan avoinna olevaa virkaa. Hänellä on luokanopettajan ja liikunnan opettajan pätevyys sekä vahva kokemus yhteisopettajuudesta.

 

 

 

Päätös

Päätän valita kasvatustieteen maisteri (Henkilötiedot poistettu) Järvenpään kaupungin luokanopettajan virkaan 1.8.2020 alkaen. 

Virkaan ottaminen on ehdollinen, kunnes valittu esittää terveydentilastaan luotettavan selvityksen. Virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Työehdot määräytyvät OVTES mukaan ja ne tarkennetaan virkamääräyksessä. 

 

Allekirjoitus

Helinä Perttu, rehtori

Organisaatiotieto

HR-palvelut