§ 5 Luokanopettajan viran täyttäminen / Harri Portimo

Lataa 

JARDno-2018-1498

Päätöspäivämäärä

24.4.2018

Päätöksen tekijä

Kartanon koulun rehtori

Päätöksen perustelut

Julkaistun hakuilmoituksen pohjalta viran kelpoisuusehdoksi määritettiin opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen nro 986/1998 mukainen luokanopettajan kelpoisuus, eduksi katsottiin kokemus luokanopettajan työstä sekä musiikin opettamisesta.

Hakemusten, haastattelujen ja ansiovertailun sekä perustuslain 125 § mukaisten yleisten nimitysperusteiden nojalla soveltuvin ja sopivin Järvenpään kaupungin Kartanon koulun luokanopettajan virkaan on kasvatustieteiden maisteri Harri Portimo. Harri Portimo on lisäksi työkokemuksensa ja osaamisensa sekä henkilökohtaisten ominaisuuksiensa perusteella kyvykkäin hoitamaan avoinna olevaa virkaa.

 

Päätös

Päätän valita KM Harri Portimon Järvenpään kaupungin Kartanon koulun luokanopettajan virkaan 1.8.2018 alkaen. Varalle valitaan KM Maiju Kallberg.

Valinta on ehdollinen, kunnes virkaan valittu on toimittanut hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan viimeistään 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaannista. Valitun on toimitettava nähtäväksi myös lain nro 504/2002 (laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä) mukainen rekisteriote viimeistään 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaannista.

Koeaika on kuusi kuukautta. Järvenpään kaupunki on savuton työpaikka.

Palkkaus ja muut palvelussuhteen ehdot määräytyvät OVTES:n mukaan ja ne tarkennetaan viranhoitomääräyksessä. 

Allekirjoitus

Helinä Perttu, rehtori

Organisaatiotieto

Perusopetus