§ 2 Luokanopettajan viran täyttäminen / Ville Viita

Lataa 

JARDno-2018-832

Päätöspäivämäärä

23.3.2018

Päätöksen tekijä

Kartanon koulun rehtori

Päätöksen perustelut

Julkaistun hakuilmoituksen pohjalta viran kelpoisuusehdoksi määritettiin opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen nro 986/1998 mukainen luokanopettajan kelpoisuus, eduksi katsottiin kokemus luokanopettajan työstä.

Hakemusten, haastattelujen ja ansiovertailun sekä perustuslain 125 § mukaisten yleisten nimitysperusteiden nojalla soveltuvin ja sopivin Järvenpään kaupungin Kartanon koulun luokanopettajan virkaan on filosofian maisteri Ville Viita. Ville Viita on lisäksi työkokemuksensa ja osaamisensa sekä henkilökohtaisten ominaisuuksiensa perusteella kyvykkäin hoitamaan avoinna olevaa virkaa.

 

Päätös

Päätän valita Ville Viidan (FM) Järvenpään kaupungin Kartanon koulun luokanopettajan virkaan 1.8.2018 alkaen. Varalle valitaan Virva Tossavainen (KM).

Virkaan ottaminen on ehdollinen, kunnes valittu esittää terveydentilastaan luotettavan selvityksen. 

Palkkaus ja muut palvelussuhteen ehdot määräytyvät OVTES:n mukaan ja ne tarkennetaan virkamääräyksessä. 

Allekirjoitus

Helinä Perttu, rehtori

Organisaatiotieto

Perusopetus