§ 1 Luokanopettajan viran täyttämättä jättäminen

Lataa 

JARDno-2018-834

Päätöspäivämäärä

23.3.2018

Päätöksen tekijä

Kartanon koulun rehtori

Päätöksen perustelut

Virkaan hakeneista kutsuttiin haastatteluun kaksi hakijaa. Haastattelijoina toimivat rehtori Helinä Perttu ja apulaisrehtori Tuija Lindström. Haastateltujen joukosta ei löytynyt sellaista hakijaa, joka olisi täyttänyt viran hoidon edellytykset kaikilta osin.

 

Päätös

Kelpoisten hakijoiden vähäisen määrän vuoksi päätän jättää luokanopettajan viran täyttämättä.

Luokanopettajan viran uudelleenhaku käynnistetään 29.3.2018 ja aiemmat hakemukset otetaan huomioon uusintahaussa.

Allekirjoitus

Helinä Perttu, rehtori

Organisaatiotieto

Perusopetus