§ 2 Laaja-alaisen erityisopettajan viran täyttäminen

Lataa 

JARDno-2021-550

Päätöspäivämäärä

30.3.2021

Päätöksen tekijä

Kartanon koulun rehtori

Päätöksen perustelut

Julkaistun hakuilmoituksen pohjalta viran kelpoisuusehdoksi määritettiin  erityisopettajan kelpoisuus (laaja-alainen) opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen nro 986/1998 mukaisesti., eduksi katsottiin kokemus vastaavista tehtävistä, kehittävä ja joustava työote sekä hyvät yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot.

Hakemusten, haastattelujen ja ansiovertailun sekä perustuslain 125 § mukaisten yleisten nimitysperusteiden eli taidon, kyvyn ja koetellun kansalaiskunnon kokonaisarvioinnin nojalla soveltuvin ja sopivin Järvenpään kaupungin laaja-alaisen erityisopettajan virkaan on erityisopettaja henkilötiedot piilotettu. henkilötiedot piilotettu on lisäksi työkokemuksensa ja osaamisensa sekä henkilökohtaisten ominaisuuksiensa perusteella kyvykkäin hoitamaan avoinna olevaa virkaa. Hänen eduksi katsottiin kokemus laaja-alaisen erityisopettajan tehtävistä ja vahva näyttö avoimena olevan tehtävän kaltaisten tehtävien hoitamisesta. Monipuolinen lisäkoulutustausta sekä halu kehittää koulun erityisopettajan työnkuvaa.

 

Päätös

Päätän valita erityisopettajan Leena Mäkisen Järvenpään kaupungin laaja-alaisen erityisopettajan virkaan 1.8.2021 alkaen. 

Virkaan ottaminen on ehdollinen, kunnes valittu esittää terveydentilastaan luotettavan selvityksen. Virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Työehdot määräytyvät OVTES mukaan ja ne tarkennetaan virkamääräyksessä. 

Allekirjoitus

rehtori Helinä Perttu

Organisaatiotieto

HR-palvelut