§ 2 Erityisluokanopettajan viran täyttämättä jättäminen

Lataa 

JARDno-2019-636

Päätöspäivämäärä

13.3.2019

Päätöksen tekijä

Kartanon koulun rehtori

Päätöksen perustelut

Julkaistun hakuilmoituksen pohjalta viran kelpoisuusehdoksi määritettiin opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen nro 986/1998 mukainen erityisluokanopettajan kelpoisuus.

 

 

Päätös

Kelpoisten hakijoiden vähäisen määrän vuoksi päätän jättää toisen erityisluokanopettajan viran täyttämättä.

Allekirjoitus

Helinä Perttu, rehtori

Organisaatiotieto

Lasten ja nuorten / sivistyksen ja vapaa-ajan palvelualue