§ 7 Erityisluokanopettajan viran täyttäminen / Outi Säteri

Lataa 

JARDno-2018-1849

Päätöspäivämäärä

30.5.2018

Päätöksen tekijä

Kartanon koulun rehtori

Päätöksen perustelut

Julkaistun hakuilmoituksen pohjalta viran kelpoisuusehdoksi määritettiin opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen nro 986/1998 mukainen erityisluokanopettajan/erityisopettajan (laaja-alainen) kelpoisuus, eduksi katsottiin osaaminen ja halu kehittää modernia opetusteknologian käyttöä erityisopetuksessa.

Hakemusten, haastattelujen ja ansiovertailun sekä perustuslain 125 § mukaisten yleisten nimitysperusteiden nojalla soveltuvin ja sopivin Kartanon koulun erityisluokanopettajan virkaan on kasvatustieteen maisteri Outi Säteri. Lisäksi työkokemuksensa ja osaamisensa sekä henkilökohtaisten ominaisuuksiensa perusteella hän on kyvykkäin hoitamaan avoinna olevaa virkaa.

 

Päätös

Päätän valita KM Outi Säterin Järvenpään kaupungin Kartanon koulun erityisluokanopettajan virkaan 1.8.2018 alkaen.

Valinta on ehdollinen, kunnes virkaan valittu on toimittanut hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan viimeistään 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaannista sekä toimittanut nähtäväksi lain nro 504/2002 (laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä) mukaisen rekisteriotteen viimeistään 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaannista.

Koeaika on kuusi kuukautta.

Palkkaus ja muut palvelussuhteen ehdot määräytyvät OVTES:n mukaan ja ne tarkennetaan viranhoitomääräyksessä. 

Allekirjoitus

Helinä Perttu, rehtori

Organisaatiotieto

Perusopetus