§ 4 Erityisluokanopettajan viran täyttämättä jättäminen

Lataa 

JARDno-2018-829

Päätöspäivämäärä

29.3.2018

Päätöksen tekijä

Kartanon koulun rehtori

Päätöksen perustelut

Virkoihin hakeneista kutsuttiin haastatteluun viisi hakijaa. Haastattelijana toimi rehtori Helinä Perttu. Haastateltujen joukosta ei löytynyt sellaisia hakijoita, jotka olisivat täyttäneet viran hoidon edellytykset kaikilta osin.

 

Päätös

Kelpoisten hakijoiden vähäisen määrän vuoksi päätän jättää erityisluokanopettajan virat (3) täyttämättä.

 

Allekirjoitus

Helinä Perttu, rehtori

Organisaatiotieto

Perusopetus