§ 6 Erityisluokanopettajan (JOPO) viran täyttäminen

Lataa 

JARDno-2018-1847

Päätöspäivämäärä

26.5.2018

Päätöksen tekijä

Kartanon koulun rehtori

Päätöksen perustelut

Julkaistun hakuilmoituksen pohjalta viran kelpoisuusehdoksi määritettiin opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen nro 986/1998 mukainen erityisluokanopettajan/erityisopettajan (laaja-alainen) kelpoisuus, eduksi katsottiin osaaminen ja halu kehittää modernia opetusteknologian käyttöä erityisopetuksessa.

Hakemusten, haastattelujen ja ansiovertailun sekä perustuslain 125 § mukaisten yleisten nimitysperusteiden nojalla soveltuvin ja sopivin Järvenpään kaupungin Kartanon koulun erityisluokanopettajan (JOPO) virkaan on kasvatustieteen maisteri Marika Hårdh. Marika Hårdh on suorittanut opettajan pedagogiset opinnot sekä erityisopettajan opinnot. Lisäksi työkokemuksensa ja osaamisensa sekä henkilökohtaisten ominaisuuksiensa perusteella hän on kyvykkäin hoitamaan avoinna olevaa virkaa.

 

Päätös

Päätän valita Marika Hårdhin (KM) Järvenpään kaupungin Kartanon koulun erityisluokanopettajan (JOPO) virkaan 1.8.2018 alkaen.

Valinta on ehdollinen, kunnes virkaan valittu on toimittanut hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan viimeistään 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaannista sekä toimittanut nähtäväksi lain nro 504/2002 (laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä) mukaisen rekisteriotteen viimeistään 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaannista.

Koeaika on kuusi kuukautta.

Palkkaus ja muut palvelussuhteen ehdot määräytyvät OVTES:n mukaan ja ne tarkennetaan viranhoitomääräyksessä. 

Allekirjoitus

Helinä Perttu, rehtori

Organisaatiotieto

Perusopetus