§ 14 Suunnittelun hankinta: Järvenpään liikennejärjestelmäsuunnitelman 2040 laatiminen.

Lataa 

JARDno-2019-1103

Päätöspäivämäärä

9.4.2019

Päätöksen tekijä

Kaavoitusjohtaja

Päätöksen perustelut

Toimivallan perusteena on §108 Kaupunkikehityslautakunnan päätös organisaatiorakenteesta ja toimivallan edelleen siirtämisestä 1.1.2019 alkaen, rahamääräiset ratkaisuvaltarajat, yhdyskuntasuunnittelun avainalueen johtaja, kaavoitusjohtaja.

Päätös

Päätän, että Järvenpään kaupunki osallistuu Järvenpään liikennejärjestelmäsuunnitelma 2040 - suunnittelutyön kustannuksiin 29 952 (alv 0%) euron osuudella Sitowise Oy:n tarjouksen kokonaishinnasta 59 904,00 euroa (alv 0%). Hankinnassa noudatetaan Järvenpään kaupungin yhdyskuntasuunnittelun puitesopimusjärjestelyä 2019-2021, osa-alue 9) Liikennesuunnittelu (KH 8.10.2018 § 239).
Suunnittelutyön hankinta tehdään yhteishankintana Uudenmaan ELY-keskuksen kanssa. Sitowise Oy:n 20.2.2019 päivätyn suunnittelutyötarjouksen kokonaishinnan 59 904,00 euroa (alv 0%) kustannuksiin osallistuu kukin 50 % osuudella, 29 952 euroa (alv 0%), sekä Uudenmaan ELY – keskus että Järvenpään kaupunki.

Työn veloitusperusteena on aikapalkkio henkilöryhmittäin (KSE 2013 kohta 5.2.3). Henkilötyö laskutetaan toteutuman mukaan. Kattohintaa ei saa ylittää eikä keskeisiä henkilöitä vaihtaa ilman tilaajan suostumusta.
Suunnittelutyön vaiheistus ja aikataulutus tarjouksen liitteen 1 mukaisesti.
Tehtäväryhmittely ja työmäärän jakautuminen on esitetty tarjouksen liitteessä 2.

Kustannukset maksetaan kaupunkikehityksen yhdyskuntasuunnittelun kustannuspaikalta, liikennesuunnittelu 18613130, joka toimii myös tilausviitteenä.

Puitesopimusjärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei saa hakea muutosta valittamalla, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa hankintalain 146 §:n mukaisesti. Lupa on myönnettävä, jos asian käsittely on lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa asioissa tärkeää, tai siihen on painava, hankintayksikön menettelyyn liittyvä syy.

Allekirjoitus

Kaavoitusjohtaja Sampo Perttula

Organisaatiotieto

Yhdyskuntasuunnittelu