§ 5 Pääradan lisäraide/Ristinummentie ja Tuomonkatu, asemakaavan muutosehdotuksen nähtäville asettaminen

Lataa 

JARDno-2018-2360

Päätöspäivämäärä

4.6.2018

Päätöksen tekijä

Kaavoitusjohtaja

Päätöksen perustelut

Kaupunkikehityksen toimintaa säätelevän säännön Kaupunkikehityksen toimivallan edelleensiirtäminen 1.3.2018 lähtien (ltk 12.2.2018 §19) mukaisesti Kaavoitusjohtaja päättää asettaa nähtäville pienet teknisluontoiset asemakaavan muutosehdotukset.

Päätös

Päätän asettaa 21. kaupunginosan eli Ristinummen osia Ristinummentien ja Tuomonkadun katualueita koskevan asemakaavan muutoksen, päivätty 4.6.2018 julkisesti nähtäväksi MRL 65§ ja MRA 27§ mukaisesti.

Allekirjoitus

Sampo Perttula, Kaavoitusjohtaja

Organisaatiotieto

Yhdyskuntasuunnittelu