§ 4 Maantien 140 parantaminen maanteiden 146 ja 11667 liittymän kohdalla, lausunto tiesuunnitelmasta

Lataa 

JARDno-2017-1220

Päätöspäivämäärä

30.10.2017

Päätöksen tekijä

Kaavoitusjohtaja

Päätös

Järvenpään kaupunki pitää hyvänä ja tärkeänä, että maantien 140 parantaminen maanteiden 146 ja 11667 liittymän tiesuunnitelma on tehty ja toivoo, että kohteen rakennussuunnittelua ja toteutukselle rahoitus saadaan edistettyä lähitulevaisuudessa. Toimenpiteellä saataisiin huomattavasti parannettua liittymän liikenneturvallisuutta sekä sujuvoitettua liikennettä. 

Suunnitelma on kuulutettu ja ollut nähtävillä 6.9.-6.10.2017. Kaupungille ei ole tullut yhtään kannanottoa suunnitelmaan liittyen.

Järvenpään kaupunki toteaa lausuntopyynnössä esitettyihin kysymyksiin seuraavaa:

  • suunnitelman käsittämällä alueella on voimassa oikeus­vaikutteinen koko kaupungin yleiskaava 2020 (KV 9.8.2004 § 64) jossa maantiet 140 ja 146 on osoitettu seututienä/ pääkatuna. Suunnittelualueella on voimassa kolme asemakaavaa: 17/4 (KV 21.3.1988 § 40), 17/6 (KV 10.3.1997 § 57) ja 170008 (KV 14.6.2010 § 58). Suunnitelma-alue on ajantasa-asemakaavassa osoitettu maantiealueena (LT) ja katualueena. Yleiskaava ja ajantasa-asemakaava ovat yhdenmukaiset tiesuuunnitelman kanssa. Osin suunnitelma-alue sijoittuu alueelle, jolla ei ole voimassa asemakaavaa
  • kaupungilla ei ole huomauttamista suoja-alueiden leveyteen ja niiden aiheuttamiin rakennusrajoituksiin.
  • tiesuunnitelman mukaiset maanteiden suoja- ja näkemäalueiden aiheuttamat rakentamisrajoitukset tullaan huomioimaan alueelle laadittavissa asemakaavoissa tai asemakaavan muutoksissa.
  • Järvenpään kaupunki omistaa ko. risteysalueen ympäröivät maa-alueet lounaiskulmaa lukuun ottamatta ja on valmis luovuttamaan omistamansa maa-alueet korvauksetta tietarkoituksiin. Lounaiskulman kiinteistö 186-017-1703-7 on asemakaavan mukainen rekisterissä ja yksityisessä omistuksessa oleva tontti, jonka rajojen muuttamista tulee välttää.
  • kaupunki siirtää, suojaa tai poistaa omistamansa laitteet siten, ettei niistä ole haittaa tien tekemiseen.

Järvenpään kaupunki huomauttaa, että kaupunki ei ole varautunut hankkeen kustannuksille vuodelle 2018. Hankkeen toteuttamisaikataulusta tulee keskustella kaupungin kanssa riittävän varhaisessa vaiheessa, jotta rahoitus voidaan varata ko. vuodelle investointiohjelmaan.
 

Allekirjoitus

Kaavoitusjohtaja Sampo Perttula

Organisaatiotieto

Järvenpää