§ 10 Liikenneinsinöörin viran täyttäminen

Lataa 

JARDno-2019-631

Päätöspäivämäärä

28.3.2019

Päätöksen tekijä

Kaavoitusjohtaja

Päätöksen perustelut

Julkaistun hakuilmoituksen pohjalta viran kelpoisuusehdoksi määritettiin alempi korkeakoulututkinto, hyvä suomen kielen kirjallinen ja suullinen taito sekä virkamiesruotsi. Tarvitaan riittävää työkokemusta liikennesuunnittelutehtävistä. Eduksi katsottiin hyvä perehtyneisyys liikenne- ja joukkoliikennekysymyksiin sekä tieliikennelainsäädännön, maankäyttöasioiden, kunnallistekniikan ja kunnaliishallinnon tuntemusta. Lisäksi tehtävä edellyttää hyviä esiintymistaitoja sekä tiimityöskentely- ja neuvottelutaitoja.

Hakemusten, haastattelujen ja ansiovertailun sekä perustuslain 125 § mukaisten yleisten nimitysperusteiden eli taidon, kyvyn ja koetellun kansalaiskunnon kokonaisarvioinnin nojalla soveltuvin ja sopivin Järvenpään kaupungin liikenneinsinöörin virkaan on insinööri AMK (Henkilötiedot poistettu).(Henkilötiedot poistettu) on lisäksi työkokemuksensa ja osaamisensa sekä henkilökohtaisten ominaisuuksiensa perusteella kyvykkäin hoitamaan avoinna olevaa virkaa.

 

Päätös

Päätän valita insinööri AMK (Henkilötiedot poistettu) Järvenpään kaupungin liikenneinsinöörin virkaan 15.4.2019 alkaen. 

Virkaan ottaminen on ehdollinen, kunnes valittu esittää terveydentilastaan luotettavan selvityksen. 

Työehdot määräytyvät TS mukaan ja ne tarkennetaan virkamääräyksessä. 

Allekirjoitus

Sampo Perttula, Kaavoitusjohtaja

Organisaatiotieto

HR-palvelut